Men’s Volleyball Team

Member's list:

No.Name
1Fun, Ao Teng Fan
2Louis, Lam Ka Wai
3Jacob, Wong Wai Hei
4Jerry, Mak Hou In
5Ivan, Liu Wai Chiu
6Karl, Lam Chon Kit
7Howard, Hwee Hok In
8Ryan, Sun Jun Hui
9Sam, Sing Weng Ieong
10Erico, Lou Keng U    
11Andy, Chen Xing
12Kuan, Lo Sio Kuan
13Scofield, Yu Yun Kuan
14Charly, XU YU JIE