Football Team

No.Name
1Henrique F. da Silva
2Ryan, Choi Kuok Koi
3Peter, Man Kin Lao
4Rex, Lok Kai Hang
5Jones, Lai Chan Chong
6Roy, Hung Ka Wun
7Oren, Ieong Kit
8Torrence, Wong Soi Lon
9Ken, Lu Rui Quan
10Bryan, Lo Pak Yu
11Jacob, Wong Wai Hei